เกี่ยวกับเรา

สำหรับท่านใดที่มีความต้องการจะขุดเจาะน้ำบาดาล น้ำจืด น้ำพุร้อน น้ำเค็ม (บ่อเกลือ) หรือจะเป็นงานซ่อมแซมบ่อบาดาล หรือเป่าล้างบ่อบาดาล แสวงบาดาลสามารถเป็นได้ทั้งที่ปรึกษาและผู้ปฏิบัติงานตามความต้องการของท่านได้